Over onze

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Lekker Vreemd organiseert activiteiten waarvoor u als klant een ticket aankoopt. Op deze koopovereenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  1. Uw ticket geeft toegang tot het evenement waarvoor deze is aangekocht, geen andere of volgende evenementen.

  2. Uw ticket is naamsgebonden, tenzij anders overeengekomen.

  3. Uw ticket kan helaas alleen voorafgaand aan een evenement geretourneerd worden, waarbij u uw aankoopbedrag terug ontvangt. Dit dient u minimaal 48 uur voor de aanvangstijd van het evenement bij ons aan te geven. Daarna kan uw ticket helaas niet meer geretourneerd worden. Mocht u dus niet aanwezig kunnen zijn bij het evenement dan kunnen wij u helaas geen geld terug geven.

  4. Uw ticket is alleen geldig indien uw betaling is voldaan.

  5. U wordt gevraagd om deze voorwaarden te lezen alvorens een aankoop te doen. Door het aankopen van een ticket gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  6. Het is u verplicht om enige beperking, aandoening of risico aangaande de veiligheid en welzijn van uzelf, uw mede-bezoekers en ons, voorafgaand aan het evenement aan ons kenbaar te maken. Het verzaken van deze plicht kwijt Lekker Vreemd van enige aansprakelijkheid ten aanzien van gevolgen van dit risico. Indien wij uw risico niet kunnen aanvaarden op veiligheidsgronden behouden wij het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden, waarna u uw aankoopbedrag vergoed krijgt mits het evenement nog niet is aangevangen.

 

 1. Lekker Vreemd verzorgt uw evenement met de grootste aandacht. Uw deelname en bezoek aan dit evenement staat onder de volgende voorwaarden:

  1. Indien u consumpties nuttigt tijdens ons evenement en u heeft allergiën, dieetwensen of enig andere dieet-gerelateerde beperking, dan dient u dit tijdig bij ons aan te geven. Wij zullen hier rekening mee houden tijdens de bereiding. Mochten wij geen kennis hebben van, of rekening kunnen houden met, uw beperking dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig gevolg dat ontstaat door uw beperking.

  2. Lekker Vreemd is niet aansprakelijk voor ongevallen die te wijten zijn aan het direct of indirect (niet) handelen van derde partijen.

  3. Lekker Vreemd is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en levering van goederen of diensten van derden in zoverre zij hier geen invloed op heeft.

 

 1. Uw bezoek aan de website en webshop van Lekker Vreemd zijn geheel op eigen risico. Indien u onze website bezoekt, doet u dit onder de volgende voorwaarden:

  1. U gaat akkoord met de verwerking van uw gegevens voor uw bezoek en/of ticketaankoop. Wij gebruiken uw gegevens alleen ter controle van uw bezoek aan het evenement en voor geen andere doeleinden. Wij geven uw gegevens nooit aan derden, tenzij hiertoe gerechtelijk verplicht door een overheidsinstantie.

  2. Lekker Vreemd draagt grote zorg voor de informatie op haar website maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of ontbrekende informatie.

  3. Lekker Vreemd aanvaard geen aansprakelijkheid voor een gevolg dat is ontstaan door het direct of indirect (niet) handelen van een derde partij op haar website, inclusief betalingsverkeer en verzameling van data in zoverre Lekker Vreemd hier geen invloed op heeft.

  4. Aan de vermelding van informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. Indien u een klacht of probleem met Lekker Vreemd en/of een evenement heeft dan vernemen wij dit graag van u. Waar mogelijk komen wij uw klacht of probleem graag tegemoet, middels redelijk overleg kunnen wij samen een oplossing vinden. Mocht er echter een onoplosbaar geschil ontstaan tussen u en Lekker Vreemd, dan behouden wij het recht voor om de koopovereenkomst voorafgaand aan of tijdens een evenement te ontbinden. Helaas kunnen wij uw aankoopbedrag dan niet retourneren of vergoeden.

 

 1. Indien een Lekker Vreemd evenement door veiligheidsredenen, overmacht of andere invloeden van externe factoren waar Lekker Vreemd geen invloed op uit kan oefenen, behouden wij ons het recht voor om het evenement (gedeeltelijk) te annuleren. Helaas kunnen wij u hiervoor niet compenseren, noch uw aankoopbedrag vergoeden of retourneren.

GA TERUG NAAR HOMEPAGE